Nok

Tenk deg et samfunn der det høyeste idealet var nok. Nok mat til alle. Nok plass, nok varme og trygghet, nok klær til å takle all slags vær, nok tid til å jobbe og til å hvile. Nok spenning og opplevelser, nok innsats til å gjøre en forskjell, nok kunnskap til å forstå og nok klokskap til å tåle hverandres ulikheter. Nok kjærlighet til alle barn, og alle voksne? Er det mulig å se for seg?

Det samfunnet vi lever i i dag virker snarere å handle om mer. Mer tid, mer penger, mer vellykkethet, mer trening, mer prestasjon, mer lønn, mer veier, mer poeng og mer ting. Det å si seg fornøyd med det man har og ikke ønske mer av et eller annet er sjelden vare. Selv ønsker jeg meg både mer energi til å drive med grønn aktivisme, mer tid til å dyrke egne grønnsaker, mer utholdenhet til å trene og mer treffsikker klesstil. Og mye mer.

Til og med miljøpolitikken handler alt for ofte om mer i stedet for nok. Det skal skapes mer ny teknologi, og mer grønn vekst, mer miljøvennlig infrastruktur og mer økologisk produserte klær.

Hva om vi fokuserte på nok i stedet for mer? Da måtte vi omfordele verdier fra de som har mer enn nok til de som ikke har det. Og så måtte vi ha prøvd å klare oss med det vi har i stedet for å kjøpe og kjøpe nye løsninger. Kanskje måtte vi slutte å tro at vi kan vokse oss ut av klimakrisa, og i stedet være villige til å krympe litt. Det er jo ikke sånn at det ikke finnes nok ressurser på jorda. Det er bare det at de 10% rikeste av oss forbruker 50% av dem.

Å søke etter mer handler på sett og vis om at det vi har ikke er godt nok. Så jeg vet ikke om vi hadde blitt mer lykkelige i et samfunn som styrte etter nok. Jeg tror vi hadde blitt lykkelige nok. Og kanskje er det egentlig det som er lykken?

“Av og til er en millimeter nok.”(Anne Grethe Preus)

(Hva bildet egentlig har med saken å gjøre? Ikke så mye. Men i dag har jeg kjøpt meg et kjempefint måle-armbånd for å feire at august nesten er over, og at jeg er nesten reparert, og bildet ble tatt i bilen fordi selv om jeg egentlig helst vil sykle til jobb så er det likevel godt nok å gjøre så godt man kan.)