Hva gjør vi med flyreisene?

Det å reise med fly er en av de aller største bidragene til nordmenns klima-fotavtrykk. Nå vi vet at gjennomsnittsnordmannen og -kvinnen slipper ut 11,5 tonn CO2-ekvivalenter i året, og at én enkelt flyreise kan utgjøre mellom 0,5 til 1,5 tonn CO2 avhengig av hvor langt du reiser, så er det ingen tvil om at det å kutte ned på antall flyturer kan ha stor effekt. Likevel viser undersøkelser at de færreste av oss har lyst til å ofre flyturene. Også jeg, som ikke liker å fly, velger altfor ofte flyet. I vinterferien var jeg for eksempel i London med mann og ett barn. Jeg sjekket hvorvidt det var mulig å ta turen med tog i stedet for fly. Fasit var at vi med buss og tog fra Tromsø ville brukt 3 døgn hver vei – og da blir det ikke mye tid igjen av en ukes skoleferie. Så det ble flyet.

Påskeliljer i Hyde park – ikke uten dårlig klimasamvittighet. (c) Ingrid M Kielland

Den store klimabelastningen ved flytransporten er et stort paradoks. Samtidig som Norge setter seg ambisiøse klimamål fortsetter vi å bygge ut kapasiteten til flyene i form av flere rullebaner og større flyplasser. Det henger ikke på greip! Og sannheten er vel at vi er nødt til å gå i oss selv og gjøre noe med prioriteringene våre. Den eldste ungdommen vår på 16 år ble ikke med til London. Han tilbragte vinterferien hjemme i Tromsø sammen med besteforeldrene, fordi han ikke ville ta den ekstra flyturen. “Jeg trenger ikke å dra til London nå”, som han sa. Den svenske 16-åringen Greta Thunberg som har blitt berømt for sin skolestreik for klimaet sluttet å fly for flere år siden – og hun fikk foreldrene sine til å kutte ut sine flyreiser, ikke bare på fritida men også i jobbsammenheng. Ansatte på universitetene i Bergen og Oslo har krevd reduksjon i sine institusjoners flyreiser. Jeg lar meg inspirere av alle disse eksemplene – og særlig ungdommene. Det er på tide at vi voksne lytter.

Vi kan ikke fortsette å si at vi vil kutte i klimagassutslippene samtidig som vi lever som før. Målet mitt for resten av 2019 er å fly så lite som overhodet mulig. Det kan bety at jeg må avstå fra noen reiser som jeg ellers ville ha tatt, og at jeg må bruke lenger tid på de reisene jeg tar. Det kommer ikke til å bli enkelt, og det er ikke sikkert at jeg kommer ned i null. Det er heller ikke poenget. Det viktigste er ikke at én enkeltperson lever et perfekt utslippsfritt liv – men at vi alle sammen beveger oss i retning av mindre utslipp. Også mindre fly-utslipp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s